Taller Comunicació a les Xarxes Socials
Tractament de la pròpia imatge a les Xarxes Socials. Imatge. Aprenem a comunicar-nos.

Dirigit a: Adolescents i Adults Adults
Material: Document visual online
VTSVisual Thinking Strategies

Les estratègies de Pensament Visual, visual thinking anomenat també visual learning o picture thinking és el fenòmen de pensament sobre el procés visual. Tan sols un petit percentatge de la població utilitza el pensament visual "Real Picture Thinkers". És potser la forma més senzilla en la que els mestres poden proporcionar als alumnes comportaments clau.
L'art és el primer tema de discussió essencial ja que permet als estudiants utilitzar les habilitats visuals i cognitives existents per desenvolupar la confiança i l'experiència, aprendre a fer servir el que ja saben, esbrinar el que desconeixen, explorar sobre situacions i emocions, de manera individual o amb els seus companys. Aprenen a resoldre problemes, amplien la capacitat d’expressar les seves pròpies idees, el respecte vers els altres i l’ aprenentgatge a través de la perspectiva dels companys. Contribueix a l’Observació, identificació d’ elements, situacions i emocions, l’expressió d’ idees,  la participació, la discussió, l’autoconfiança, la capacitat de resoldre, solucionar problemes i qüetions de forma individual o en grup. Mètode que neix i s'utilitza en molts museus d'art.
El segle XXI s’ha definit com el segle de la Global.lització, del consumisme feroç i la immediatesa en tot els aspectes de la vida. La global.lització necessita una Comunicació ràpida i immediata, desembocant en la utilització de la Imatge com a element principal, ajudant-se de les noves tecnologies i les Xarxes Socials.La Imatge es converteix en l’element comunicatiu per excel.lència. Les nostres vides i les relacions socials no se n’escapen. El Marketing actual utilitza la Imatge per vendre’ns els productes. Estem acostumats a rebre aquests ímputs visuals. Però ningú ens ha ensenyat a utilitzar la Imatge com a Llenguatge Comunicatiu, només a consumir-lo. Aquí és on se’ns planteja un gran problema.

Adolescents
·Global.lització i Comunicació Visual
·Xarxes Socials i Selfies
·Relacions Online i Apps
·Com expressar-nos a través de la Imatge.
·VTS visual thinking strategies
·Què Busquem.
·Quin tipus de perfil volem atraure
·Quin tipus de relació volem establir
·Contingut i missatge
·Qualitat de la Imatge
·Estil de la Imatge
·Com interpretar la informació dels perfils que ens arriben
·Controvèrsia. Relacions Online. Sexe i Salut

Adults
Aprenem a comuninar-nos a través de les noves tecnologies del S.XXI. Com utilitzar les aplicacions més utilitzades a les xarxes socials.


Educació TransversalCreativity
Fa més de 20 anys que treballem realitzant encàrrecs de Moda, Art o Disseny, producció pròpia i com a docents en temes d' Art i Creatius. Preparem cursos i tallers anomenats TransversalCreativity, que engloben tot tipus de taller relacionats amb moda, art o disseny adaptats a les necessitats del qui els encarrega, centre cívic, grup de mares, fundacions, escola.
Ves a d'alt